Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Znásilnění - co dělat a proč

Co dělat ihned po znásilnění:

• Zůstaňte na bezpečném místě. Pokud je to možné, vyhněte se dalšímu kontaktu o samotě s pachatelem.
• Pokuste se vyhledat důvěryhodnou osobu, které se můžete svěřit, popřípadě zkontaktujte poradnu, krizovou linku apod.
• Navštivte gynekologa. Vyšetření podstupte nejlépe bez předchozího mytí/sprchování/koupání.
• Při strachu z otěhotnění vyhledejte lékárnu a poraďte se o účincích Postinoru, nouzové antikoncepce, kterou lze získat od 16 let bez předpisu na občanský průkaz.
• Pečlivě zvažte, zda chcete znásilnění oznámit na policii. Při podání trestního oznámení se musíte podrobit výslechu, který může být velmi nepříjemný a zraňující. Na druhou stranu se stal trestný čin a může to být důležitý krok na cestě vyrovnání se s touto traumatizující událostí.
• Uložte důkazy, i když můžete mít chuť je zničit. V případě rozhodnutí oznámit vše na policii se mohou hodit. Důkazem může být veškeré oblečení, spodní a ložní prádlo, i jiné věci, se kterými přišel pachatel do kontaktu. Tyto důkazy uložte, nejlépe odděleně v igelitových pytlích, a uschovejte na bezpečném místě.
• Pro lepší porozumění a získání více informací o problematice znásilnění si můžete přečíst např. publikace od Helene Benedict To není Vaše vina!, dále od Petra Kováře a kol. Sexuální agrese: Znásilnění z pohledu medicíny a práva nebo Probouzení tygra ‒ léčení traumatu od autorů Petera A. Levine, Ph.D. a Ann Frederick.

Proč jít po znásilnění ke gynekologovi:

• Ošetřit případné zranění.
• Poradit se, jak se bránit nechtěnému těhotenství.
• Zajistit prevenci nebo léčbu pohlavně přenosných chorob.
• Včasným vyšetřením lze získat důkazní materiál pro případné trestní řízení.

Co dělat, když k sexuálnímu násilí došlo už dávno:

I když došlo k sexuálnímu zneužívání v dětství nebo ke znásilnění před lety, je zcela přirozené, že vám to může působit potíže i dnes a nevíte, jak se s tím vyrovnat.

Zvládnout návrat do běžného života pouze za pomoci vašeho blízkého okolí určitě jde, není ale výjimkou, že je potřeba vyhledat pomoc odborníků, např. sexuologa a psychologa.

Můžete se také obrátit na policii, a to i v případě, že k sexuálnímu násilí došlo před delší dobou. Z právního hlediska totiž nemusí být trestný čin promlčen. Tuto skutečnost je vhodné nejprve ověřit například v poradně pro oběti sexuálního násilí nebo u právníka.

Důvodem pro oznámení na policii může být například bezpečnost vaše nebo někoho blízkého, případně potřeba učinit alespoň nějaký krok k možnému potrestání pachatele.

Co dělat, když se rozhodnete podat trestní oznámení:

1. Oznámení znásilnění na policii

Na oddělení PČR, případně na lince tísňového volání 158. Trestní oznámení lze podat ústně ‒ osobně a telefonicky, nebo písemně ‒ emailem nebo poštou. Toto oznámení musí od vás přijmout na kterémkoli oddělení PČR, nezávisle na místě, kde k napadení došlo.

Při podání trestního oznámení se doporučuje:

•Předložit zprávu z předchozího lékařského vyšetření.
•Dodat další důkazní materiál.
•Detailně popsat událost vyslýchajícímu policistovi, i když to pro vás může být náročné.
•Mezi často kladené otázky při vyšetřování patří: kde a kdy byl čin spáchán, co a jak se stalo, zda tam byli svědkové, zda je pro oběť pachatel známý či neznámý, otázky ohledně možných důkazů apod.

Můžete požádat, aby váš výslech provedl policista nebo policistka.
I když se domníváte, že nemáte dostatek důkazů, např. zprávu od lékaře nebo oblečení, může mít trestní oznámení naději na úspěch.
Vyslýchající vám poskytne velké množství informací, které mnohdy mohou v dané situaci zapadnout, proto se nebojte doptávat, případně si nechte svá práva a povinnosti zopakovat, tak aby vám byly jasné.
Policie by měla respektovat tempo, kterým chcete u výslechu postupovat.
Pokud chcete být informován/a o tom, jak bylo trestní oznámení prošetřeno, musíte o to policisty při výslechu výslovně zažádat, stejně tak máte právo na informace o průběhu a výsledku celého řízení. Nebojte se o ně říct!
Vaše osobní údaje, např. adresu bydliště nebo adresu zaměstnání, lze na vaši výslovnou žádost před pachatelem utajit. Požádejte tedy o jejich utajení nejlépe již při prvním kontaktu s policií.
Tím, že vám bylo ublíženo na zdraví, případně způsobena majetková škoda či jiná újma, jste osobou poškozenou a máte právo na náhradu způsobené škody. Sdělte tedy, že o náhradu žádáte. Díky tomu, že se přihlásíte k náhradě škody, si například nebudete muset žádat informace o průběhu řízení a jeho výsledku, ale budou vám poskytnuty automaticky.

2. Důkazní řízení

Po prošetření skutečností, které jste uvedl/a při podání trestního oznámení, můžete být policií znovu vyzván/a k doplnění předchozí výpovědi. Může být také nařízeno, aby se oběť i pachatel podrobili znaleckému zkoumání. Na základě dalšího vyšetřování je zahájeno řízení před soudem nebo je věc odložena například pro nedostatek důkazů.

3. Řízení před soudem

Při soudním jednání budete vyslýchán/a vy i další případní svědci. Můžete požádat o výslech v nepřítomnosti obžalovaného.
Během celého procesu je možné žádat, abyste nepřišel/la do přímého kontaktu s pachatelem.
V kterékoli fázi trestního řízení máte právo vydat prohlášení o dopadu znásilnění na váš další život.
U soudu, státního zástupce nebo policie můžete zažádat o informace ohledně propuštění, útěku obviněného z vazby nebo odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody.

4. Rozhodnutí soudu

O vině/nevině obžalovaného se oběť může dozvědět vyslechnutím rozsudku přímo u soudu nebo může soud zažádat o písemné informování. V případě, že jste se přihlásil/a s náhradou škody, bude vám rozhodnutí doručeno automaticky.
Při všech krocích vás může doprovázet a tím podpořit osoba blízká, v zákoně o obětech trestných činů zvaná „důvěrník“, případně advokát.
I kdyby pachatel nebyl uznán vinným nebo byla věc odložena, případně řízení zastaveno, neznamená to, že ke skutku nedošlo nebo že jste selhal/a.

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (3528 | 39%)
Ne (2705 | 30%)
Gaku-do je cesta, která vás naučí používat základní prvky sebeobrany, tuto cestu vám nabízím.........
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one