Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.
 

Taekwon-do

 

Co je to Taekwon-do? Přesná definice zní Korejské umění sebeobrany. Je to umění bezezbraně, jehož název tvoří 3 slova: Tae - noha, výskok ,či kop nohou, Kwon - pěst, nebo úder pěstí a Do - cesta, umění , či hra ve smyslu harmonie.

Z historie Taekwon-do:

V období Koguryo ve 3.stol.n.1. se v Korei objevil styl boje, nazvaný SOOBAK-GI. Tento název znamená úder rukou. V tomto bojovém komplexu se však používal i technik kopů. Z těchto stylů postupem času vzniklo Taekwon-do. 0 Taekwon-do se říká: Je to moderní korejské bojové umění zaměřené především na obranu. Skládá se ze 3200 přesně popsaných pohybů, úderů, kopů, seků, úhybů, pádů a podmetů. Taekwon-do je také formou ke zdokonalování myšlení sebeovládání, naplňuje sebeuspokojení a zdravou sebedůvěru, vede k nenucené přrozenosti. Klade nároky na rychlost a přesnost myšlení. Zakladatelem je general CHOI HONG HI, který je dnes prezidentem ITF ve Vídni. General CHOI HONG HI sdílel pohnuté osudy své vlasti Koreje Japonci. Chtěl, aby Korea měla vlastní bojové umění, které by se vyrovnalo japonskému karate. Za tímto účelem se postupně seznámil se starým korejským bojovým uměním TAE-KYOU a posléze i s Okinawským karate (r.1938 držitel černého pásu). V rámci svého studia nezapoměl na rodnou Koreu. Stál v čele národního osvobozeneckého hnutí za což byl vězněn v japonském armádním vězení. Po osvobození r.1945 nastupuje službu v nové se formující korejské armádě a dále pokračuje ve svém studiu. Dřívější teorie, techniky, metody, pravidla boje i praktické využití propracované na vědeckých základech systematizuje. Po létech neúnavné práce dne 11.4.1955 generál CHOI HONG HI (9.dan) zakladá TAEKWON-DO.

Choi mu dal do vínku dokonalou techniku kopů i úderů, obrany i útoku. Sám říká že žádné jiné bojové umění nemá tak rafinovanou techniku jako Taekwon-do. Zároveň však dodává že žádná z těchto výhod nesmí být zneužita. Každý kdo se chce tomuto umění věnovat, by měl pochopit tyto myšlenky a zásady:

1) Rozvojem přímé mysli a silného těla získáme sebedůvěru nezbytnou k tomu, abychom mohli stát za každých okolností na straně spravedlnosti.

2) Spojíme se se všemi lidmi ve společném bratrství nehledíce na rasu, narodnost, ideologii, či naboženské jednání.

3) Budeme se věnovat výstavbě mírové lidské společnosti, ve které převládá morálka spravedlnosti a lidská důvěra.

0 tom, že výše míněné myšlenky nachazejí příznivou odezvu v mnoha lidských srdcí svědčí i fakt, že v současné době je zaregistrováno již vice jak 65 000 000 bojovníků Taekwon-do ve více než 174 zemích světa. Jak tedy vypadá dnešní Taekwon-do?

Taekwon-do se cvičí v 5 formách, tzv. TULL, MATSOGI, HOSIN-SOOL, WI-ROK, T-KI.


DISCIPLÍNY TAEKWON-DO

TULL:

Jsou to cvičení vypracována panem CHOI HONG HI. V těchto cvičeních se student Taekwon-do seznamuje s technikami boje. Jednotlivé sestavy jsou seřazeny tak, aby žák lépe pochopil kombinace obranných a útočných technik. Tullů je celkem 24, snad pravě proto, že je samo Taekwon-do jako den - začíná ránem a končí tmou, jenž je černá jako barva mistrovských pásků. V této disciplíně se pořádají soutěže. Soutěží muži i ženy, jednotlivci i družstva.

MATSOGI:

V Taekwon-do jsou 2 systémy boje: - řízený a volný.

Boj řízený je vypracovaný systém obranných prvků, kterými cvičenec čelí přesně stanoveným útokům partnera.

Volný boj je souboj podle přesně stanovených pravidel, kde se imaginární soupeř z cvičení TULL stává reálný. I zde se jedná o soutěžní disciplínu.

HOSIN-SOOL:

Je systém sebeobrany využívající úderů, kopů, seků, podmetů a přehozů i úhybů. Aplikují se proti 1 i několika útočníkům, útočících ze předu, ze strany a ze zadu. Využívá i technik, které umožňují bránit se i některým zbraním.

WI-ROK:

Je speciální přerážecí technika, která přizpůsobuje části rukou a nohou skutečnému útoku. Učí koncentrovat sílu do jediného bodu - do bodu destrukce. Přerážení se trénuje několik let k úplné dokonalosti.Využívá se k přerážení různé dřevěné desky, betonové oblouky, apod. Začátečníci se učí na slabých dřevěných deskách, na kterých si pěstují sílu a cit pro úder. Využívá se zde především malíková hrana ruky či konečky prstů.

T-KI:

Znamená v překladu zvláštní techniky. Jedná se o vysoké skoky ve spojení s údery či kopy. V této disciplíně se také pořádají soutěže. Princip spočívá v tom, že závodník musí přerazit, či překopnout desku, která je ve výšce kolem 180 cm a výše. Kdo překopne desku výše ten vyhrává. Dále zahrnuje mnoho technik, včetně dvou i tří kopů na desku v jednom výskoku. Kopy ve výskoku se používají i při přerážení na dálku.Při této disciplíně se musí přeskočit překážka, na jejímž konci opět překopává desku.

V Taekwon-do stejně jako v jiných bojových uměních jako, např.v Judo se používá barevně odlišených pásků pro rozlišení technické vyspělosti žáků.

Základní stupně, nebo-li "kupy" ,jsou seřezeny následovně:

10. kup - bílý pásek

9. kup - bílo-žlutý pásek

8. kup - žlutý pásek

7. kup - žluto-zelený pásek

6. kup - zelený pásek

5. kup - zeleno-modrý pásek

4. kup - modrý pásek

3. kup - modro-červený pásek

2. kup - červený pásek

1. kup - červeno-černý pásek

 

Dále následují, tzv. mistrovské stupně - "dany": 1-9 dan černý pásek. Páskování jednotlivých stupňů probíhá za přítomnosti mezinárodního instruktora, či komisaře.

Držitel 4.danu se stává mezinárodním trenérem s oprávněním trénovat Taekwon-do kdekoli na světě. Zároveň je kvalifikován jako mezinárodní rozhodčí. Se získáním titulu "international instructor" však mistrovství zaniká právo účastnit se na turnajích, mistrovství světa, Evropy, apod.(účast pouze jako rozhodčí).

Stupně černých pásů
1. - 3.dan - pusabim (asistent instruktora)
4. - 6.dan - sabonim (instruktor)
7. - 8.dan - sajong (mistr)
9.dan - sašn (velmistr)

Názvy "10 kupů" a jejich historie:

Na 10 kup je třeba zvládnout základní postoje a pohyby, a tak získáte bílý pás.

Na 9 kup je třeba zvládnout 3 sestavy, přičemž 2 sestavy jsou obousměrné do čtverce a to sestavy SAZU JIRUGI a SAZU MAKGI, třetí sestava se cvičí proti jednomu pomyslnému protivníkovi, nebo se cvičí ve dvojici, tzv. SAMBO MATSUGI, tak se získá bílo-žlutý pás.

Na získání 8 kupu, tedy na žlutý pás je třeba zvládnout sestavu CHON-JI TUL. Co znamená název tohoto tulu? Znamená doslova "Nebeská země". V Orientu symbolizuje stvoření světa, začátek lidské historie, proto je určen začátečníkům. Má 2 části:- jedna symbolizuje Nebe a druhá Zemi.

Na získání 7 kupu, tzn. žluto zelený pás je třeba sestava DAN-GUN TUL. Tento tul nese název po legendárním zakladateli Koree, svatém Dan-Gunovi, který prý v době před Kristem založil kolébku Taekwon-do.

Na získání 6 kupu, tzn. zelený pás je třeba sestava DO-SAN TUL. Do -San je pseudonymem korejského vlastence Ahn Chang Hoa (1876-1938), který oddal celý svůj život vzdělávání rodné země a boji za její nezávislost a svobodu.

Na získání 5 kupu, tzn. zeleno-modrý pás je třeba sestava WON-HYO TUL. V r. 686 po Kristu, za vlády dynastie Silla, zavedl na území Koree mnich Won-Hyo buddhismus jako formu náboženství, a právě po něm je pojmenován tento tul.

Na získání 4 kupu, tzn. modrý pás je třeba sestava YUL-GOK TUL. V 16. stol. žil v Korei velký filozof a učenec Yi L, přezdívaný "korejský Confucius". Jeho pseudonymem je pojmenován tento tul, čítající na 38 přesně popsaných pohybů, symbolizující místo jeho narození na 38.stupni zeměpisné šířky.

Na získání 3 kupu, tzn. modro-červený pás je třeba sestava JOONG-GUN TUL. Tento tul je pojmenován po vlastenci Ahn Joong-Gunovi, který se proslavil zabitím prvního japonského guvernéra v Korei Hiro Bumi-Ho. Skládá se ze 32 pohybů, symbolizujících Ahnův věk, kdy byl popraven ve vězení Lui Shung r. 1910.

Na získání 2 kupu, tzn. červený pás je třeba sestava TOI-GEI TUL. Tul Toi-Gye se pyšní jménem známého učence Yi Hwanga, žijícího v 16.stol. Má 37 částí , které mají charakterizovat místo jeho narození jako v případě tulu YUL-GOK.

Na získání 1 kupu, tzn. červeno-černý pás je třeba sestava HWA-RANG TUL. Vzpomínka na rytíře Hwa-Rang ze 7.stol., a právě proto na jejich počest byl takto pojmenován.

Na získání, tzv. prvního mistrovského stupně, tzn. 1.dan, tedy černý pás je třeba sestava CHOONG-MOO TUL. Tento tul je pojmenován po velkém admirálovi Yi Soon-Sinovi, který žil v době panování dynastie Yi. Podle pověsti vynalezl obrněnou válečnou loď Kobuskon (r.1592), která se dala označit za předchůdce ponorek. Sestava tohoto tulu je zakončena levorukým útokem, který má symbolizovat jeho tragickou smrt.

Při každém tulu (sestavě) je opakována předchozí sestava pro zopakování a od zeleného pásu se také provádějí přerážecí techniky WI-ROK.


Význam pásku:
Bylo ustanoveno, že pásku má být obtáčen kolem pasu jen jedenkrát, a to na znamení:

 • dosáhnout jednoho vytýčeného cíle (ohdoilkwan)
 • sloužit jednomu učiteli-mistrovi s neotřesitelnou věrností (ilpyondanshim)
 • dosáhnout vítězství - triumfu - naráz, "jednou ranou" (ilkyokpilsung)

Význam doboku a označení na něm:

 • Dobok musí být bílé barvy, čímž symbolizuje tradiční barvu korejského národního oblečení (kroje), čistotu mysli a úmyslů
 • Vepředu je znak TKD ITF - má tvar želvy, která symbolizuje dlouhověkost, nebo i tvar zeměkoule s poledníky a rovnoběžkami, přes ní je nápis TAEKWON v korejštině 
 • Z boku je na kalhotách zkratka ITF, je umístěna na vnějších stranách ve výšce kolen, aby bylo vždy poznat, že se jedná o cvičence TAEKWON-DO ITF
 • Zezadu je korejský i anglický nápis TAEKWON-DO ve tvaru připomínající strom,tj.symbol TAEKWON-DO jakož i jeho vývoj, život a sílu
 • Žádné přebytečné ozdoby, sponky, apod. nejsou dovoleny

  ZKOUŠKA (SIMSA)
 • Žákovské stupně - zkoušení žákovského stupně se provádí v přiměřené tělocvičně, do níž žák náleží.Zkoušení síly je přísně zakázáno u dětí, protože při něm může dojít k poškození kosti nebo svalu.
 • Mistrovské stupně - Zkoušení z mistrovského stupně až do 3. provádí povyšovací výbor, jež je složen z více než 3 a méně 7 členů asociace nebo federace země, z níž žáci pochází. Vyšší stupně, 4. až 8., jsou přezkušovány povyšovacím výborem Mezinárodní Federace Taekwon-Do (ITF). Pokud se týče 9. mistrovského stupně, musí být jednomyslný souhlas udělen zvláštním výborem, který bude složen z 9i členů, jež jsou držiteli buď 7. nebo 8. mistrovského stupně, jež jsou uznány Mezinárodní Federací Taekwon-Do (ITF). 

  Poznámka: Je zvykem, že kvalifikovaný instruktor může zkoušet až do poloviny stupně, jehož je držitelem. Například držitel 4. mistrovského stupně může zkoušet až 2. stupeň a držitel 6. stupně může zkoušet až 3. stupeň.
  1. Známka projití ve zkoušce je 60 bodů.
  2. Každých 10 bodů nad nebo pod známku potřebnou na projití, znamená automatické zvýšení nebo snížení (stupně)

Mezi nejznámější učitele, ale i mezinárodní komisaře Taekwon-do ITF patří Hwang Ho-jŏng (황호영, v angličtině: Hwang Ho Yong)držitel technického stupně 9. dan (certifikát ITF č. K-9-1) a YUN NAM GYU (7.dan) a dále ve WTF Taekwon-do patří SON NAM PARK.

Mezi nejvíce známou soutěžní disciplínu Taekwon-do patří sportovní zápas "kyorugi", který je olympijskou disciplínou. Jedná se o plnokontaktní zápas 3x3 minuty v ochranných vestách, kdy jsou bodované zásahy nohou a rukou do oblasti chrániče hrudi a v případě hlavy pouze techniky nohou. Sportovní zápas je však vrcholkem ledovce. Mnoho cvičenců však hledá rozvoj celé osobnosti. K tomu slouží již zmiňované disciplíny.

Třemi největšími celosvětovými organizacemi taekwondo jsou:

 • International Taekwon-Do Federation (ITF), založena 22.3.1966,

 • World Taekwondo Federation (WTF), založena 1973

 • Global Taekwon-Do Federation (GTF).

Český svaz Taekwo-do WTF vznikl v r.1992 a od r.1995 je členem Českého olympijského výboru. V ČR se nyní vyučuje systém ITF. Soustavně se pracuje na vybudování členské základny a rozvoji talentované mládeže a státní reprezentace. Mezi přední kluby v ČR v oblasti seniorské reprezentace patří kluby v Hradci Králové a ve Zlíně. V práci s mládeží patří mezi nejúspěšnější TKD Humpolec a Cobra Dojang Prague. V r.2000 byla otevřena po dlouhé pauze v Praze škola WTF, vedená presidentem B. Hybrantem.

ITF je v ČR od r. 1989. Mezi nejlepší trenéry a komisaře v ČR patří, např.: Gazda, Růžička, Machota, Vomáčka, Poklop, Zámečník, Kovařík, Bohumínský, Weidlich. Úspěšnost ČR v r.2003 MS v GA-PA Německo jsme se umístili na 40 místě ze 108 států.

 

Slib Taekwon-do

 

 • budu dodržovat zásady Taekwon-do,

 • budu si vážit instruktora a sonbe (starších),

 • nikdy nezneužiji Taekwon-do,

 • budu hájit svobodu a spravedlnost,

 • budu budovat mírovější svět.

  Mistři Taekwon-doMezinárodní znak Taekwon-do ITF


Mezinárodní znak Taekwon-do WTF


Mistrovství Evropy 2003 Taekwon-do

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (3528 | 39%)
Ne (2705 | 30%)
Gaku-do je cesta, která vás naučí používat základní prvky sebeobrany, tuto cestu vám nabízím.........
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one