Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Savate

Nácvik savate

Savate je francouzské bojové umění zaměřující se především na boj nohama (tzv. kick-box). Jedná se o jeden z prvních bojových stylů patřící do skupiny street-fighting (z angličtiny pouliční boj).

Historie

Savate (z francouzštiny dělnická obuv) vzniklo z bojového umění chausson (z francouzštiny obuv nošená šermíři), které bylo vytvořeno námořníky v Marseilles v 18. století, kteří často navštěvovali jihovýchodní Asii a setkali se zde s tamním bojovým uměním. Poté se savate rozšířilo dále do Francie prostřednictvím pouličních rvaček, zvláště pak v Paříži. Bojovníci při boji používali především kopy (odtud také název stylu). První ucelenou školu savate založil Michel Pisseux v roce 1825. Někdy je tento styl nazývaný savate - la boxe française.

Zakladatel Michel Pisseux byl z Francie, a při tvoření této bojové techniky se nechal ovlivnit svým starým onošeným pantoflem. Savate vychází ze středověkých bojových technik, kde jde o kombinaci boje pěstí, nohou, obranných úderů a další styly. Mezi nejznámější mistry tohoto umění patří Carpentier, který se nejdříve věnoval boxu, ale nakonec se stal výborným bojovníkem savate. Tento sport se skládá z precizních kombinací technik pěstí, nohou a také obranných úderů proti technikám soupeře, kdy protivníci jsou oblečení do dresu, mají lehkou obuv a rukavice, které jsou delší a lehčí než rukavice boxerské. Pěstní techniky jsou dost podobné boxu.

V Savate se klade velký důraz na elegantnost prováděných technik, pořádají se soutěže, které probíhají na více kol a mají své rozdělení do hmotnostních kategorií. Trvají většinou pouze 2 minuty jedno kolo. V roce 1924 byly soutěže v savate dokonce součástí Pařížské olympiády a  Francouzská federace savate existuje už od roku 1965. Nejvyšším titulem, který bojovníci můžou získat je tzv. stříbrná rukavice. Jediné, co je u savate přísně zakázáno jsou hody, údery kolenem či loktem, údery na krk a do genitálií.

 

Jednou z nejdůležitějších technik dolních končetin u savate jsou kop do holeně soupeře, jednoduchý kop stranou, kop stranou s krokem, švihový polokruhový kop
a úder patou. Také se klade zvláštní důraz na elegantní pohyby a intenzivní gymnastický výcvik. Můžeme rozlišovat tři základní cvičební soutěžní formy a to technický souboj, při kterém není dovolen žádný kontakt, souboj s lehkým kontaktem a plno kontaktní souboj s ukončením KO. Cvičenci savate si také osvojují několik základních postojů a tréninky se soupeřem.

V savate existují čtyři jednoduché a dva dvojnásobné vertikální seky a dvě horizontální techniky úderů, které jsou prováděny vždy za příslušného speciálního pohybu paže. Zásahovými plochami jsou většinou hlava, trup a dolní končetiny. Savate se také může cvičit s použitím tyče, kdy šerm tyčí vychovává cvičícího
ke správnému držení těla a elegantním pohybům, které harmonicky doplňují trénink. Boj s tyčí dosáhne své plné účinnosti, pokud se do pohybu zapojí všechno svalstvo ramene, paže i zápěstí a účinnost úderu se zvyšuje velikostí nápřahu, neboli ohebností útočícího. Mimo útočných technik se naučíte také obranné údery a úhybné pohyby. Savate je vhodné jak pro muže, tak i ženy a starší děti.