Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.
Kung Fu

Kung-fu (功夫 , pinyin gongfu) je výraz, kterým se mimo Čínu souhrnně označuje široké spektrum čínských bojových umění se zbraní i beze zbraně, působících navenek jak tvrdě, tak měkce, jak agresivně, tak umírněně.

(Kung-fu se správně nazývá chuang-fu a nikdo neví, proč se rozšířilo kung - fu, když to ve volném překladu znamená „mistrovství“) Kung-fu a další podobné dálně-východní bojové techniky byly ovlivněny starověkým indickým bojovým uměním zvaným kalaripayattu (český přepis kalaripayattu). Původ kalaripayattu není zcela jasný. Podle některých japonských historiků bylo indické bojové umění dokonce ovlivněno i tradičním řeckým způsobem zápasu nazvaným pankration, který přinesl do Indie během svých výbojů Alexandr Veliký. Již předtím praktikovala indická válečnická kasta kšatrijů bojové umění, které se postupně vyvinulo v karapaito, jež se následně po staletích transformovalo v umění známé jako kalaripayattu.

Tento názor podporuje i tradiční legenda o původu kung-fu. Podle tradice se v 6. století jihoindický princ Boddhidhárma, který ovládal karapaito, stal buddhistickým mnichem a odcestoval do Číny, aby tu šířil učení později známé jako čchanový buddhismus, ze kterého se po importu do Japonska vyvinul zenový buddhismus. V Číně se usadil v klášteře Schaolin. Boddhidhárma jako buddhistický mnich bojové umění nepoužíval, když však viděl zubožený fyzický stav tamějších mnichů, naučil je bojovým technikám, aby jim pomohl zlepšit tělesnou kondici. Mniši v šaolinském klášteře Bódhiddharmovy cviky dále rozvíjeli a přijímali vlivy od příchozích z celé Číny. Postupně se tak vyvinuly mnohé šaolinské styly a klášter Schaolin se stal jejich centrem.

Kromě čchanového buddhismu se při výuce různých stylů užívají i jiné čínské filosofické, kosmologické a medicínské systémy. Jde např. o taoismus, dualitu Jin a Jang znaku tchaj-ťi, osm trigramů a 64 hexagramů Knihy proměn (I-ťing), Pětici proměn (prvků) - země, oheň, dřevo, voda a kov, Dvanáct znamení čínského zvěrokruhu, nauka o principu čchi, akupunkturních bodech a drahách.

Správně se slovo „kung-fu“ (gongfu) překládá jako dovednost získaná dlouhou a namáhavou prací. Je možné jej použít v souvislosti s libovolným řemeslem nebo uměním, například s uměním aranžování květin. V samotné čínštině se pro bojová (válečná) umění používá výraz wu-šu (wushu), nebo i čchüan-fa.

Wu-šu ( , pinyin wushu) je standardizovaný výraz doporučovaný čínskou vládou pro bojové, sportovní i exhibiční formy, a tak se s rozšířením tohoto výrazu mimo Čínu stal synonymem spíše pro formy sportovní a exhibiční, včetně těch nejmodernějších, připomínajících gymnastiku. Ty někdy příliš nedbají na sebeobranný a zdravotní aspekt, jenž je základem tradičních stylů, ale spíše
na efektnost pohybů. Můžeme se setkat s tím, že učitelé tradičních stylů mimo Čínu se proto od tohoto výrazu distancují a nadále používají pro své bojové styly souhrnné označení gongfu.


Cvičení wu-šu klade velký důraz na postupný a individuální rozvoj jedince po všech stránkách, ať už fyzických či mentálních. Prioritou tradičních wu-šu stylů je bojový aspekt v reálných podmínkách.

Kung Fu je celostní disciplína, není to jen boj nebo duchovní umění, je to spojení všeho, co vás dokáže dovést do vytyčeného cíle. Tuto dovednost nemůžete získat, nebo nabýt krátkodobým učením.
Kung Fu je cesta, úsilí, snaha a práce na sobě samém. Základem je sebedisciplína, schopnost jít danou cestou, pokračovat v ní a překonávat překážky. Tato disciplína je životním přístupem. Vzdělávat se v této oblasti můžete celý život a to v jakékoli situaci. Podstatu Kung Fu využijete v práci, při výchově dětí, při řešení finančních problémů nebo i v boji.

Wing Chun Kung Fu - umění boje na krátkou vzdálenost

Wing Chun Kung Fu se specializuje na boj zblízka, využívají se při něm rychlé údery, neprostupná obrana a kombinují se zde pohyby vpřed a vzad. Efektivita tohoto umění je zajištěna přesně zaměřenými údery, které se provádějí současně s obranou a také naopak.

Toto umění je zcela unikátní a velmi netradiční. Obsahuje taky velmi pomalé prvky a téměř tzv. „taneční“. Na rozdíl od jiných bojových umění obsahuje jen šest forem a jen několik pohybů, které se ale různě kombinují. Bojových technik tedy nejsou stovky, nicméně na účinnosti útoku či obrany to nic nemění. Sebeobrana v tomto případě stejně velmi efektivní.

Osobnost Wing Chun: Yip Man (1893-1972), Bruce Lee (1940-1973)
 


Kung Fu je výchozím učením i pro bojZ filozofie Kung Fu vychází řada bojových i nebojových umění. Cílem všech těchto disciplín je dokázat dodržet přísná pravidla a tato pravidla pak využít. Kung Fu se stalo samozřejmě východiskem pro řadu bojových umění, např. karate nebo San-da, které jsou ale založeny na stejném podkladu. Sebeovládání se.

V rámci učení se Kung Fu se rozlišuje mezi několika zvířecími styly. Pokud jste se rozhodli učit se tomuto umění a filozofii, setkáte se s tím, že se budete muset rozhodnout, jaký styl učení, nazývejme ho boje, budete chtít poznat. A pak se v něm dále vzdělávat.
Zvířecí styly Kung Fu


Zvířecí styly Kung Fu vznikly na podkladu vlastností jednotlivých zvířat, které má člověk napodobovat, imitovat. Každé ze zvířat má svou určitou přednost, svou kvalitu, něco, v čem vyniká nad všemi ostatními.

Ve výuce se pak budete snažit napodobit chování daného zvířete, využít např. jeho mrštnosti, síly, ohebnosti, rozvážnosti, pozorování nebo jiných charakteristických vlastností. Bude záležet jen na vás, pro jaký styl boje se rozhodnete. Nezapomínejte ovšem na to, že i vy máte své silné a slabé stránky. To že se vám líbí, síla zvířete neznamená, že i vy jste silní natolik, že daný styl boje bude pro vás vhodný.

Buďte sebekritičtí a racionálně zhodnoťte svoje přednosti a svoje nedostatky. Jen tak dokážete nejlépe určit, který zvířecí styl bude pro vás vhodný a ze kterého pak vytěžíte maximum. Jeho naučením se stanete dobrým bojovníkem i obráncem, budete využívat svých předností, které naopak nemají druzí.

Přehled zvířecích stylů:
 • drak
 • had
 • jeřáb
 • kudlanka
 • leopard
 • medvěd
 • opice
 • orel
 • sněžný leopard
 • štír
 • tygr
 • vrána


Styl jeřáb - kung fu


Styl bílého jeřába patří mezi základní. Vychází z povídky, kdy muž sedící u jezera viděl přiletět bílého jeřába. Z lesa přišla gorila a muž se začal bát o osud krásného ptáka. Pták ovšem svými silnými křídly a zobákem zahnal mnohem většího protivníka. Sám tuto taktiku pak použil v souboji se dvěma zloději, kteří jej přepadli.
Styl jeřába byl původně nevyužitelný pro praxi, pro moderní využití. V průběhu jeho výuky se ovšem jednotlivé prvky upravily natolik, že se nyní řadí k hlavním zvířecím stylům.

Jakých předností využívá styl jeřába?
 • Silných paží – paže simulují pevná a silná křídla jeřába a poskytují tak bojovníkovi ochranu, zajišťuje si potřebné bloky před útokem protivníka. Pohyby paží zároveň zajišťují potřebnou vzdálenost od soupeře.
 • Silných prstů – prsty mají simulovat úder jeřába zobákem. Prsty si najdou místo, kde je soustředěna síla protivníka a udeří do něj. Tím oslabí jeho výhodu, jeho sílu.
 • Vysokých kopů – vysoké kopy napomáhají napodobit rovněž pohyb křídel, kdy křídla mají chránit a zároveň udržovat dostatečnou vzdálenost.

Charakteristika stylu kung fu

 • Využít vlastních úderů, silných paží, prstů a nohou k tomu aby, jste se dostali na vitální partie vašeho útočníka. Poraněním těchto partií získáváte výhodu pro případný útěk nebo pro další boj, další útok tentokrát z vaší strany.


Styl tygr - kung fu


Tygr je zvířetem, který se vyskytuje v mnoha čínských legendách. Je obdivován pro svou sílu, houževnatost a zuřivost, s jakou se pouští do jakéhokoliv boje. Tyto vlastnosti jsou tedy charakteristické pro tento styl, který je velmi nekompromisní a nebezpečný.

Styl tygra byl základem výuky, protože obsahoval celou řadu metod pro ozbrojený i neozbrojený boj. Souboj vedený ve stylu tygra je velmi nebezpečný. Postavení, výpady a útoky jsou natolik radikální, že v reálných soubojích dochází ke zmrzačení nebo i zabití.

Jakých předností využívá styl tygra?
 • Silných rukou – ruce jsou velmi pevné a silné, zaťaté v pěst. Tím je umožněno rozdávat velmi bolestivé, rychlé a přesné údery.
 • Formace ruky zvaná tygří dráp – tato formace je natolik nekompromisní, že nedává soupeři příliš mnoho šancí.
 • Rychlost nohou – kopy které jsou, spojeny s formací tygřího drápu jsou velmi intenzivní a silné. Dokáží srazit protivníka na kolena.
Charakteristika stylu
 • Silné ruce a rychlé nohy zajišťují efektivní kombinaci úderů, kopů. Síla, dynamický úder, který je ve finále velmi rychlý, tvrdý, krátký, ale elegantní umožňuje výhru v souboji.
Styl tygra posiluje kosti, svaly a šlachy. Má rovněž pozitivní vliv na celkové zpevnění a postavení těla. Síla umožňuje bojovníkovi rozdávat údery, zpevněné stabilní tělo naopak dovoluje řadu úderů přijímat. Styl tygra patří mezi ty nekompromisní.
Ze stylu tygra se vyčlenila řada podsystémů, které jsou založené na přednostech tygra.

Podsystémy:
 • krab
 • orel
 • leopard
 • opice
 • různé druhy stylů tygrů
 • drak
 • a jiné


Styl kudlanka - kung fu


Styl kudlanky se řadí mezi nejnovější přístupy. Vznikl ze standardů uplatňovaných v rámci armády, z vojenské filozofie.

Jakých předností využívá styl kudlanky?
 • Pohyby rukou – pro tento styl jsou důležité efektivní pohyby rukou, které mohou být na základě různých variací buď zavřené v pěst, nebo otevřené.
 • Údery lokty – tyto údery jsou bolestivé pro soupeře, velmi rychlé a ostré.
 • Hbitá práce nohouStyl hada - kung fu


Had je tvor, který je v přírodě často nepřehlédnutelný. Existují malé exempláře, které svou kořist zabijí silným jedem, naopak se setkáte se škrtiči, kteří sevřou svou kořist natolik, že ji udusí a rozdrtí jí kosti. Had je vždy velmi soustředěný a koncentrovaný. Jakmile se rozhodne pro útok, překvapí svou ohebností, pružností a mrštností.

Jakých předností využívá styl hada?
 • Uvolněnosti – pokud je bojovník uvolněný, dokáže se lépe soustředit na přicházející výpad. Výpad pak bude účinný, překvapující, zničující.
 • Mrštnosti – dobrá pohyblivost bez jakýchkoliv omezení umožní „obmotat“ kořist, tedy soupeře.
 • Dobrá pohyblivost nohou – styl hada využívá bočních úkroků, aby mohl opět zaútočit. Je nutné mít dobrou orientaci a pohyblivost dolních končetin.
 • Temperamentu a vytrvalosti.
 • Pomalého dýchání – je hluboké, koncentrované a jemné.

Charakteristika stylu kung fu
 • Styl hada je založen na neustálých přípravách na výpad, koncentraci, následného výpadu a opět ústupu. Had útočí tak dlouho, dokud se nedostane ke kořisti z takového úhlu, ze kterého ji může zahubit.
 Styl draka - kung fu


Drak je charakteristický svou silou, ale také krásou. Je považován za mistra síly, ale také mistra úniku. Drak představuje dva základní elementy – zemi a vodu. Jeho počínání je elegantní, plynulé, bez trhaných pohybů, ale útok oplývá neuvěřitelnou silou.
Útok draka je předem maskován. Jakmile se žák naučí používat silné údery, účinnou obranu a schopnosti zaujmout správnou pozici, přechází do fáze, kdy jednotlivé pohyby musí vypadat jemně, ladně a plynule. Tím je maskována příprava na útok, který pak přijde jako blesk z čistého nebe.

Jakých předností využívá styl draka?
 • Síly – je nutné mít dostatečně silné svalstvo pro náhlý útok.
 • Ladnosti – jemné ladně vypadající pohyby maskují připravovaný útok. Tím dochází ke zmatení soupeře, který nedokáže včas zajistit obranný postoj.
 • Dechových cvičení – nádech je velmi lehký, má nadlehčit bojovníka, nezatěžovat ho. Výdech je naopak řízený, silný, hlasitý. Hlas vydávaný při výdechu dodává bojovnost a uvolňuje energii pro následný úder.
Charakteristika stylu kung fu
 • Styl draka je promyšlený, využívající významný potenciál energie.
 

Čínský znak kung-fu


Příklady stylů známých v České republice
 • Styl bílého jeřába (白鶴拳 pinyin Bái Hè Quán)
 • Styl kudlanky nábožné (螳螂拳 pinyin tánglángquán)
 • Styl opice (猴拳 Hou Quán)
 • Styl zmije (hodí se spíše pro ženy, poněvadž žena je chladná stejně jako had)
 • Styl tygra (nejdrsnější styl)
 • Wing Chun (永春) - některé školy si jako obchodní název registrovaly různé pravopisné varianty, jako Wing Tsun, Ving Tsun,
 • Styl rodiny Hung - Hungga nebo Hunggar (洪家 pinyin Hóng Jiā, Yale Hung Gar) či Hung Kuen (洪拳 pinyin Hóng Quán, Yale Hung Kyun)
 • Orlí pařát (鷹爪派 pinyin Yīng Zhuǎ Pài)
 • Opilá pěst (醉拳 pinyin Zuì Quán) - u ní je pochybnost, zda někdy sloužila
  k boji, je často nazývána Suiken
 • Sing I čchüan (形意拳 pinyin Xíng yì quán)
 • Styl Osmi trigramů - Pa-kua čang (八卦 pinyin Bāguàzhǎng)
 • Tchaj-ťi čchüan (太极拳 pinyin tàijíquán, zjednodušeně česky tai-či nebo tajči)

Wu chu novověku
Porážka povstání boxerů proti cizí nadvládě v r. 1900, organizovaného tajným sdružením Yi he tuan (Pěst ve jménu spravedlnosti a míru), měla za následek velké rozčarování Číňanů. Ti byli do té doby přesvědčeni o absolutní dokonalosti bojových systémů. Dalším hořkým soustem byla porážka ve válce o Koreu od Japonců. To vše mělo za následek jednak přeměnu některých bojových stylů ve zdravotní cvičení, jednak odklon Číňanů od vlastních kulturních tradic.

Teprve porážka mandžuské dynastie a nástup Kuomitangu přinesly rehabilitaci staré kultury. Ovšem válka s Japonskem opět tento proces utlumila. Výraznější význam měly staré tradice v čínských čtvrtích emigrantů – zvláště v USA a Honkongu. Ovšem tyto „chinatouwn“ byly natolik hermeticky uzavřeny před nečínským okolím, že ostatní obyvatelé měli jen malé ponětí o jejich zvycích.

Obrovská změna a zájem o čínská bojová umění nastala až po uvedení filmů s legendární osobností Bruce Leem (bojová umění Wing Chun Kung Fu, Jeet Kune Do – vlastní nový styl Bruce Lee). které vytvořily předpoklad pro rozvoj wu schu (nově již kung-fu) nejdříve v USA a Kanadě, později i v Evropě. Další osobností, která proslavila bojová umění (Chun Kuk Do, karate, Taekwondo, Tang Soo Do, Judo, Brazilské Jiu-Jitsu) ve filmu je Chuck Norris (nar. 1940)

                                
                                                        Bruce Lee                                                       Chuck Norris
 

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (3528 | 39%)
Ne (2705 | 30%)
Gaku-do je cesta, která vás naučí používat základní prvky sebeobrany, tuto cestu vám nabízím.........
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one