Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.
                                        Hwarang-do
V 7. století, kdy bylo království Silla ohrožováno ze strany Koguryu, organizovala vláda za pomoci lidu pod vedením nejvyššího buddhistického mnicha v zemi Won Kwang Bopsa  školu intelektuálního a vojenského myšlení a umění Hwa-Rang. Její příslušníci pocházeli většinou z aristokratických vrstev obyvatelstva. Byli to mladí muži využívající v boji, jak zbraně, tak i holé ruce a nohy. Dá se předpokládat, že muži z Hwa-Rang byli předchůdci japonských samurajů.

Tato škola nesla název HWARANG, což znamená „květina mužnosti“. Do této klášterní školy poslal král Silly své syny a oddané vojáky, aby se vycvičili ve filozofickém myšlení a vojenském umění, které rozpracoval Won Kwang Bopsa. Za velkého přispění vojenského umění a morálních kodexů hlásaných zakladateli systému hwarangdo překonala tato malá země své mnohem větší a silnější sousedy (Kogurjo a Pekče) a ovládla celý poloostrov zvaný Korea na mnoho století. Dva z válečníků Hwarangu, Kui San a Chu Hwang, získali od Won Kwang Bopsa pět pravidel, kterým podřídil svůj život: oddanost své zemi, svým rodičům,důvěra a bratrství mezi přáteli, odvaha nikdy neustoupit z postavení tváří v tvář nepříteli,spravedlnost,nevzít nikdy život bez příčiny. K nim byly časem přidány další vlastnosti studentů hwarangdo. Od samého počátku byl Won Kwang Bopsův klášter střediskem výuky církevní víry, vysokým učením a cvičištěm pro zvládnutí vojenského umění.

Hwarang se stal korejskou verzí kodexu Bušidó , který byl populární v Japonsku. Zde byli cvičeni mnozí členové královské rodiny a mezi nejslavnějšími válečníky Hwarangu patřil například i generál Ioo Sin Kim . Za vlády dynastie Ri hwarangdo jako bojový systém upadl. Oficiálně bylo uznáváno pouze intelektuální umění a vědy. To vedlo k zákazu činnosti válečníků, kteří byli nuceni stáhnout se do buddhistických klášterů. Stejně tak jak byly chrámy a kláštery v Evropě  středisky učenosti, sloužily buddhistické kláštery v Koreji k zachování fyzických i církevních aspektů hwarangdo. Hwarangdo zůstal v korejských chrámech až do počátku padesátých let. V tu dobu začali dva korejští bratři Joo Bang Lee a Joo Sang Lee studovat toto umění a přivezli je do USA . Tím v podstatě došlo k jeho znovuobjevení a popularizaci jako bojového umění s možností využít některé jeho techniky v soudobém boji muže proti muži.

Styl hwarangdo není sportovní disciplínou, ale je bojem na život a na smrt, obdobně jako tomu bylo u samurajů. Zahrnuje techniky odhazování jako u džuda nebo aikida. Dále techniky na zemi, škrcení, páky, stisky, formy zabíjení, aj. Využíváno zejména speciálními vojenskými jednotkami Koree, USA - zelené barety, Německo - Bundeswehr , pod dnes již novým názvem Musa-do.
Zápas Hwarangdo
 


 

 

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (3528 | 39%)
Ne (2705 | 30%)
Gaku-do je cesta, která vás naučí používat základní prvky sebeobrany, tuto cestu vám nabízím.........
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one