Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Historie bojových umění

              Úvod do malé historie bojových umění

Prvopočátek se přičítá legendě vítězství Žlutého císaře Huang-ti, který porazil válečníka Chi Youa v 1. polovině 3 tisíciletí př. n. l. Na tuto bitvu se dochoval válečný tanec Czujuedi. Z tohoto tance vycházejí různé směry bojových systém, které dostali název Schou-bo. Ve 2. století vzniká vojenské bojové umění Ui.

Bojová umění byla ovlivněna filozofiemi buddhismu, zen buddhismu, taoismu a konfucianismu. Tyto směry mají kořeny v Indii. V Indii v 6. století Bódhidhárma, syn krále Sugandy, se učí tajnému umění Lu-han (18 pohybů osvíceného) od svého učitele Prajnatavy. Odešel z domova, aby předával své umění a také zen buddhismus. Prošel Mongolsko, Japonsko i Čínu (čínsky Ta-mo, japonsky Daruma). Usadil se v Číně v tu době neznámém klášteře Schaolin-si (mladý les). Do kláštera nebyl hned přijat, jelikož zde byl buddhismu a ne zen buddhismus. Legenda vypráví, že se usadil v nedaleké jeskyni, kde pobýval 7 let v meditacích. Živil se lesními plody. Mniši jej dlouho pozorovali a obdivovali. Po 7 letech byl přijat do kláštera jako světec a duchovní vůdce. Ta-mo, tak ho nazývali, vytvořil v klášteře přísná pravidla a zavedl cvičení Lu-han (kniha Iťing-ťing), které mělo podobu jako dnešní jóga. Mniši jej pak rozvinuli v bojový a obranný systém kvůli častému napadání kláštera.

V 10. stol. Ťue-Juan, Li a Pai vytváří 170 akcí, které se zde učí dodnes. Schaolin se rozděluje na severní a jižní, stejně tak i jeho styly boje. Mnoho bojových systémů vychází z pohybů zvířat, které mniši léta pozorovali a napodobovali, např. styl tygra, kobry, opice, koně, atd. Mniši dále rozvíjejí Wudangské a Emejské styly. Z nich vychází např. Tai-chi-chuan. Díky častým útokům na klášter se dostávají mniši Schaolinu mezi prostý lid, kde vyučují své umění a zakládají také různé školy bojových umění.


Schaolinské umění se tak šíří ne jen po celé Číně ale i do mnoha asijských zemí jako je např. Japonsko, Vietnam, Korea, Thajsko a další.


Bódhidhárma


 

Klášter Schaolin